BELIEVE EXCELLENCE

پارکینگ طبقاتی

پارکینگ مکانیزه

پارکینگ زیرزمینی

اتوماسیون پارکینگ

آسانسور خودروبر

آسانسور خودروبر قیچی

آسانسور خودروبر لیفتراکی

آسانسور باربر

آسانسور خودرو

پارکینگ مکانیزه

آسانسور خودرو

پارکینگ شهری

پارکینگ جکی
  • Parking

آسانسور باربر صنعتی

آسانسورهای باربر صنعتی طراحی شده برای جابجائی بار می باشند. این سیستمها مانند لیفتراکهای صنعتی قابلیت تحمل بار خارج از مرکز را دارند. آسانسورهای باربر صنعتی با کیفیت بالا در کارخانه ساخته و به محل پروژه ارسال می گردند. قابلیت اعتماد بالا و سرویس دهی دائم با حداقل زمان و هزینه سرویس و نگهداری از مشهود ترین قابلیتهای این سیستمها می باشند.آسانسورهای باربر صنعتی در تناژها و ارتفاعات گوناگون طبق سفارش ساخته می شوند. سیستمهای باربر صنعتی از 500 کیلو گرم تا 10 تن و از 3 متر تا 30 متر قابلیت جابجائی بار را دارند. در سیستمهای باربر صنعتی نیروی محرکه به طور کامل از جکهای هیدرولیک تامین می گردد .با استفاده از plc در سیستمهای باربر صنعتی کنترل سرعت و قدرت با ایمنی در دسترس مشتری قرار می گیرد.