BELIEVE EXCELLENCE

پارکینگ طبقاتی

پارکینگ مکانیزه

پارکینگ زیرزمینی

اتوماسیون پارکینگ

آسانسور خودروبر

آسانسور خودروبر قیچی

آسانسور خودروبر لیفتراکی

آسانسور باربر

آسانسور خودرو

پارکینگ مکانیزه

آسانسور خودرو

پارکینگ شهری

پارکینگ جکی
  • Parking

آسانسور خودروبر قیچی

آسانسور زیبای قیچی به صورت مجموعه کامل عرضه می گردد. این آسانسور قابلیت جابجائی ۳ تن بار را داشته و دائم کار می باشد. برای دو توقف و حداکثر ارتفاع ۴ متر گزینه مناسبی می باشد. این طرح بزرگترین کفی بالابری ممکن را به مشتری ارائه میدهد. این طرح جایگزین طرح قدیمی جک از زیر می باشد. کلیه تجهیزات در کارخانه و در فرآیند کنترلی کامل ساخته و به پروژه ارسال می گردد. بهترین محل اجرای طرح در پارکینگ‌ها با دو توقف می‌باشد. هدف از اجرای این طرح، افزایش ظرفیت پارکینگ از طریق احیای پارکینگ‌های از بین رفته با رمپ می باشد. سهولت دسترسی و آسودگی بیشتر مشتری در پارک در استفاده از این تکنولوژی حاصل می گردد.