BELIEVE EXCELLENCE

پارکینگ طبقاتی

پارکینگ مکانیزه

پارکینگ زیرزمینی

اتوماسیون پارکینگ

آسانسور خودروبر

آسانسور خودروبر قیچی

آسانسور خودروبر لیفتراکی

آسانسور باربر

آسانسور خودرو

پارکینگ مکانیزه

آسانسور خودرو

پارکینگ شهری

پارکینگ جکی
  • Parking

پارکینک نیمه مکانیزه

سیستم پارکینک نیمه اتومات قادر است چالش فزاینده تامین فضای پارک کافی در مناطق پر ترافیک را رفع نماید.با انتخاب سیستم های پارکینگ نیمه اتومات ،ایمنی، اطمینان و مصرف بهینه فضای پارک ایجاد می گردد.طرح ¬ریزی پیشرفته پارکینگ نیمه اتومات جی لیفت این اجازه را به مصرف کننده می¬دهد که سرمایه ¬گذاری متناسب با ارزش زمین و بازگشت سرمایه انجام دهد.تجهیزات اتوماتیک و سطح بالای پارکینگ نیمه اتومات کارکردی ساده و عاری از مراقبت را برای مصرف کننده ایجاد می نماید.عملکرد پارکینگ نیمه اتومات بسیار ساده می باشد و با باز شدن درب‌های ورودی پارکینگ، راننده به همراه خودرو، وارد آسانسور بالابر شده و مابین سنسورهای ایمنی قرار می گیرد و پس از رسیدن به طبقه مورد نظر و بعد از باز شدن درب‌های پارکینگ، از کابین بالابر خودرو خارج می‌گردد.