BELIEVE EXCELLENCE

پارکینگ طبقاتی

پارکینگ مکانیزه

پارکینگ زیرزمینی

اتوماسیون پارکینگ

آسانسور خودروبر

آسانسور خودروبر قیچی

آسانسور خودروبر لیفتراکی

آسانسور باربر

آسانسور خودرو

پارکینگ مکانیزه

آسانسور خودرو

پارکینگ شهری

پارکینگ جکی
  • شاتل ربات و بالابر عمودی سه بخش اصلی پارکینگ مکانیزه بدون پالتPallet less Parking
    test test

محصولات

پارکینگ مکانیزه


پارکینگ بدون پالت یک روش نوآورانه برای سازماندهی و استفاده بهینه از فضای پارکینگادامه مطب...

پارکینک نیمه مکانیزه


سیستم پارکینک نیمه اتومات قادر است چالش فزاینده تامین فضای پارک کافی در مناطق پرادامه مطب...

آسانسور قیچی


آسانسور قیچی به صورت مجموعه کامل عرضه می گردد. این آسانسورادامه مطب...

آسانسور خودروبر لیفتراکی


منظور از آسانسور خودروبر لیفتراکی مکانیزمیادامه مطب...

آسانسور باربر صنعتی


آسانسورهای باربر صنعتی طراحی شده برای جابجائی بار می باشند. این سیستمها مانند لیفتراکهایادامه مطب...

آسانسور نفر بر هیدرولیک


هرگاه نیاز به خلاقیت و یا طراحی خاصی از سیستم نفر بر هیدرولیک باشد، مجموعه GELIFTادامه مطب...

آسانسور خودروبر قیچی

آسانسور خودروبر قیچی با ایمنی منحصر بفرد خود قابلیت جابجائی بار و خودرو تا ارتفاع ۴ متر را داشته و با مصرف انرژی ادامه مطب...

آسانسور خودروبر قیچی با ایمنی منحصر بفرد خود قابلیت جابجائی بار و خودرو تا ارتفاع ۴ متر را داشته و با مصرف انرژی بسیار پائین خود نسبت به روشهای دیگر برای مشتری مزیت نسبی ارزشمندی را ارائه می نماید. بستن...

پارکینگ مکانیزه بانک کار آفرین

پارکینگ مکانیزه بانک کارآفرین رشت در 165 متر مربع مساحت در 7 طبقه قابلیت پارک 53 خودرو را دارد. پارکینگ مکانیزه نصب ادامه مطب...

پارکینگ مکانیزه بانک کارآفرین رشت در 165 متر مربع مساحت در 7 طبقه قابلیت پارک 53 خودرو را دارد. پارکینگ مکانیزه نصب شده تکنولوژی روز بوده و از سیستم بدون پالت شانه ای استفاده می نماید.در سیستم بدون پالت شانه ای مکانیزم پارکینگ مکانیزه خودور را از روی ابنیه و از زیر لاستیک بلند کرده و بر روی شانه در طبقات می گذارد. بستن...

پارکینگ مکانیزه پالتی

پارکینگ مکانیزه پالتی با تکنولوژی روز قابلیت حرکت پالت در چهار جهت را داشته و از نظر راندمان پارکینگ در مقایسه ادامه مطب...

پارکینگ مکانیزه پالتی با تکنولوژی روز قابلیت حرکت پالت در چهار جهت را داشته و از نظر راندمان پارکینگ در مقایسه با سیستمهای دیگر بالاترین راندمان را دارد . بستن...

میزگردان

میزگردان با قابلیت موقعیت دهی دقیق ، خودرو را در جهت عمود بر دالان شاتل قرار می دهد.میز گردان پارکینگ مکانیزه به ادامه مطب...

میزگردان با قابلیت موقعیت دهی دقیق ، خودرو را در جهت عمود بر دالان شاتل قرار می دهد.میز گردان پارکینگ مکانیزه به سیستم اجازه می دهد که تحویل گیری خودرو در هر جهتی ممکن باشد. بستن...

آسانسور باربر

آسانسور بالابر با سیستم لیفتراکی در ظرفیت های ۵٠٠ تا ٣٠٠٠ کیلوگرم ارائه می گردد . در سیستم آسانسور باربر استفاده ادامه مطب...

آسانسور بالابر با سیستم لیفتراکی در ظرفیت های ۵٠٠ تا ٣٠٠٠ کیلوگرم ارائه می گردد . در سیستم آسانسور باربر استفاده از رولرهای صنعتی این امکان را ایجاد می کند که خارج از مرکز بودن بار در عملکرد دستگاه تاثیری نداشته باشد. بستن...

پارکینگ نیمه مکانیزه هوشمند

در سیستم پارکینگ نیمه مکانیزه هوشمند فضای مورد نیاز رمپ در پارکینگ حذف گردیده و از 50 درصد زمین پارکینگ جهت پارکینگ ادامه مطب...

در سیستم پارکینگ نیمه مکانیزه هوشمند فضای مورد نیاز رمپ در پارکینگ حذف گردیده و از 50 درصد زمین پارکینگ جهت پارکینگ بهینه استفاده می گردد. سیستم پارکینگ نیمه مکانیزه هوشمند در مقایسه با پارکینگ های مرسوم سریعتر بوده و در مقایسه با سیستمهای پارکینگ تمام مکانیزه بسیار ارزانتر می باشد. بستن...

آسانسور خودروبر صنعتی

پک آسانسور خودوربر GELIFT قابلیت حمل خودرو و بار در طبقات تا ارتفاع ٣٠ متر را داراست .در مکانیزم آسانسور خودروبر GELIFT ادامه مطب...

پک آسانسور خودوربر GELIFT قابلیت حمل خودرو و بار در طبقات تا ارتفاع ٣٠ متر را داراست .در مکانیزم آسانسور خودروبر GELIFT از سیستم لیفتراک صنعتی و رولرهای صنعتی فوق سنگین استفاده می گردد.این رولرها برای کار دائم و سنگین مناسب می باشند.در مکانیزم آسانسور خودروبر GELLIFT بار خمشی حاصل از وزن خودرو و بار خمشی حاصل از پیاده و سوار شده خودرو به توسط اچهای سنگ خورده سنگین تحمل می گردد. در سیستم آسانسور خودروبر GELIFT بارهای خمشی و پیچشی به هیچ وجه به سر جکها انتقال پیدا نمی کند و این نکته عمر جکها را تا 12.000.000 سیکل کاری بدون نیاز به سرویس افزایش می دهد. بستن...

برای ویدیوهای بیشتر به کانال آپارات ما سر بزنید! تجهیزات GELIFT را در عمل خواهید دید و موارد مختلف را کشف خواهید کرد.

شرکت ما

از محصولات جدید ما مانند پارکینگ تمام اتوماتیک، پارکینگ نیمه اتوماتیک و آسانسور خوردروبر قیچی و غیره دیدن کنید.